Concursul de interpretare critică „Garabet Ibrăileanu”, ediţia a XI-a, 4 aprilie 2015

În vederea pregătirii elevilor, puteți consulta la biblioteca colegiului broșurile ce conțin subiectele date la edițiile anterioare ale concursurilor, precum și variantele propuse.


Concurs TERRA – etapa județeană 28 martie 2015

Faza judeteana a Concursului national de geografie TERRA, editia a III-a, se va desfasura sambata, 28 martie 2015, la Colegiul National "G. Ibraileanu" Iasi

Rezultatele la contestații: Diaconu Rareș George - înainte 8,90, după contestație 9,00. Nota finală 8,90 (contestație respinsă).

 REZULTATELE FINALE afișate azi, marți, 31 martie 2015, ora 11,10.

 


REDIRECTIONEAZA ACUM 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT. COMPLETEAZA FORMULARUL 230 sau 200.


Înscrierea în clasa pregătitoare și clasa I - 2015-2016 - INFORMAȚII UTILE.


 

Notă:

Elevii care au obținut premii și mențiuni la Concursul interdisciplinar „Henri Coandă” pot depune dosarul de înscriere în clasa a V-a în perioada 9 martie-10 aprilie 2015.

Dosarul de înscriere va conține cererea și copii după: diploma care atestă obținerea premiului/mențiunii, certificatul de naștere al elevului, cărțile de identitate ale părinților.

Viziunea și Misiunea

 

Educaţia primită în şcoala noastră îţi va oferi posibilitatea de a te integra în mod inteligent într-o lume în continuă prefacere!

 

 

Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” - Iași, România promovează identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui elev în vederea educării în spiritul muncii, cinstei și onestității, construindu-le personalitatea prin dobândirea cunoștințelor de cultură generală, formarea de abilități practice în vederea însușirii valorilor fundamentale ale culturii naționale și internaționale.

Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înțelegerea și aplicarea principiilor democrației, dezvoltării capacității de comunicare și relaționare, aprecierii valorilor culturale și artistice din patrimoniul universal.

Stilul didactic al dascălilor noștri este direcționat spre latura formativă și informativă, dezvoltând personalități deschise către o societate în schimbare, capabile să formuleze opțiuni școlare și profesionale realiste, conforme cu nevoile sociale și propriile interese și aptitudini.

Școala noastră urmărește crearea unui cadru propice pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor necesare continuării studiilor în forme superioare de învățământ. 

 

 

Distincţii