Concursul de interpretare critică „Garabet Ibrăileanu”, ediţia a XI-a, 4 aprilie 2015

 

În vederea pregătirii elevilor, puteți consulta la biblioteca colegiului broșurile ce conțin subiectele date la edițiile anterioare ale concursurilor,

precum și variantele propuse.

 

REDIRECTIONEAZA ACUM 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT. COMPLETEAZA FORMULARUL 230 sau 200.

Înscrierea în clasa pregătitoare și clasa I - 2015-2016 - INFORMAȚII UTILE.

Viziunea și Misiunea

 

Educaţia primită în şcoala noastră îţi va oferi posibilitatea de a te integra în mod inteligent într-o lume în continuă prefacere!

 

 

Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” - Iași, România promovează identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui elev în vederea educării în spiritul muncii, cinstei și onestității, construindu-le personalitatea prin dobândirea cunoștințelor de cultură generală, formarea de abilități practice în vederea însușirii valorilor fundamentale ale culturii naționale și internaționale.

Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înțelegerea și aplicarea principiilor democrației, dezvoltării capacității de comunicare și relaționare, aprecierii valorilor culturale și artistice din patrimoniul universal.

Stilul didactic al dascălilor noștri este direcționat spre latura formativă și informativă, dezvoltând personalități deschise către o societate în schimbare, capabile să formuleze opțiuni școlare și profesionale realiste, conforme cu nevoile sociale și propriile interese și aptitudini.

Școala noastră urmărește crearea unui cadru propice pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor necesare continuării studiilor în forme superioare de învățământ. 

 

 

Distincţii