NOUTĂȚI

Absolventii claselor a XII-a de la Colegiul Național „G. Ibrăileanu” vor susține examenul de Bacalaureat în centrul de examen de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași

Intrarea candidaților este permisă intre orele 8:00-8:30 doar pe baza Cărții de identitate.

  • Limba si literatura română - Ea) - va avea loc luni, 25 iunie.  

  • Proba Ec) - proba obligatorie a profilului, miercuri, 27 iunie.

  • Proba Ed) - la alegere a profilului și specializării  - se va desfășura joi, 28 iunie.


PROCEDURA ȘI CALENDARUL DE TRANSFER AL ELEVILOR PENTRU ANUL 2018/2019, SE VA AFIȘA DUPĂ DATA DE 2 IULIE 2018. 

NU SE PRIMESC CERERI DE TRANSFER, VĂ RUGĂM NU INSISTAȚI.


 Colegiul Național ”G. Ibrăilenu” Iași NU organizează testare pentru clasa a V-a, anul școlar 2018-2019, deoarece nu sunt locuri libere. 

Viziunea și Misiunea

 

Educaţia primită în şcoala noastră îţi va oferi posibilitatea de a te integra în mod inteligent într-o lume în continuă prefacere!

 

 

Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” - Iași, România promovează identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui elev în vederea educării în spiritul muncii, cinstei și onestității, construindu-le personalitatea prin dobândirea cunoștințelor de cultură generală, formarea de abilități practice în vederea însușirii valorilor fundamentale ale culturii naționale și internaționale.

Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înțelegerea și aplicarea principiilor democrației, dezvoltării capacității de comunicare și relaționare, aprecierii valorilor culturale și artistice din patrimoniul universal.

Stilul didactic al dascălilor noștri este direcționat spre latura formativă și informativă, dezvoltând personalități deschise către o societate în schimbare, capabile să formuleze opțiuni școlare și profesionale realiste, conforme cu nevoile sociale și propriile interese și aptitudini.

Școala noastră urmărește crearea unui cadru propice pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor necesare continuării studiilor în forme superioare de învățământ. 

 

 

Distincţii