ANUNŢ

TESTARE PENTRU CLASA a V-a – INTENSIV LIMBĂ ENGLEZĂ

Vă informăm că pe data de 05.06.2015, ora 13,00 va avea loc, la Colegiul Naţional „G. Ibrăileanu” Iaşi, testarea la limba engleză (probă scrisă şi orală) pentru clasa a V-a – intensiv limbă engleză.

Numărul de locuri disponibile: 30

Perioada de înscriere: 26.05-03.06.2015, în zilele lucrătoare, între orele 14,00-17,00.

Metodologia de selecţie a elevilor pentru clasa de intensiv limba engleză a fost afişată pe data de 25.05.2015 la ora 18,00 pe site-ul unităţii la adresa cngi.is.edu.ro şi la avizierul unităţii.

HOTĂRÂREA NR.16/ 25.05.2015 a Consiliului de Administratie 

PROCEDURA - de constituire a claselor a V-a pentru anul şcolar 2015-2016


 

Acte necesare înscrierii preşcolarilor la Grădiniţă, calendar, locuri libere...

Viziunea și Misiunea

 

Educaţia primită în şcoala noastră îţi va oferi posibilitatea de a te integra în mod inteligent într-o lume în continuă prefacere!

 

 

Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” - Iași, România promovează identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui elev în vederea educării în spiritul muncii, cinstei și onestității, construindu-le personalitatea prin dobândirea cunoștințelor de cultură generală, formarea de abilități practice în vederea însușirii valorilor fundamentale ale culturii naționale și internaționale.

Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înțelegerea și aplicarea principiilor democrației, dezvoltării capacității de comunicare și relaționare, aprecierii valorilor culturale și artistice din patrimoniul universal.

Stilul didactic al dascălilor noștri este direcționat spre latura formativă și informativă, dezvoltând personalități deschise către o societate în schimbare, capabile să formuleze opțiuni școlare și profesionale realiste, conforme cu nevoile sociale și propriile interese și aptitudini.

Școala noastră urmărește crearea unui cadru propice pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor necesare continuării studiilor în forme superioare de învățământ. 

 

 

Distincţii