A N U N Ț  I M P O R T A N T

  Conform Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 28.05.2020, absolvenții claselor a IV-a de la Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” au prioritate la înscrierea în clasa a V-a la clasele de intensiv engleză. Au fost făcute demersuri pentru cuprinderea lor în clasa a V-a, an școlar 2020-2021.

Pentru absolvenţii claselor a IV-a de la alte unităţi şcolare sunt alocate 20 de locuri. În situaţia în care cererile acestora depăşesc numărul de locuri alocate (20 locuri), se va organiza testarea la limba engleză (doar pentru elevii de la alte unităţi şcolare).

Pentru toţi cei interesaţi de continuarea studiilor în clasa a V-a la Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” în anul şcolar 2020-2021, indiferent de şcoala de provenienţă, înscrierea se va face online până la data de 12 iunie 2020, completând formularul de înscriere.

 

În situația în care, după încheierea etapei de înscriere a candidaților, numărul cererilor de înscriere în clasa a V-a pentru absolvenții clasei a IV-a de la alte unități școlare va depăși numărul de locuri alocate (20 locuri), se organizează testare la limba engleză (doar pentru elevii de la alte unităţi şcolare) după următorul program:

-         27 iunie 2020, ora 9:30 – 10:30, proba scrisă;

-         29 iunie 2020, proba orală, după o programare care va fi afișată pe site-ul unității cu cel puțin 24 de ore înainte de susținerea probei.

Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programele școlare în vigoare la învățământul primar pentru Limba engleză, exceptând conținuturile specifice clasei a IV-a, semestrul al II-lea. (vezi programele)

Rezultatele vor fi afișate în data de 29 iunie 2020, după ora 18:00

Vezi aici: 

informații testaremodele de subiecteprocedura de admitere în clasa a V-a la clasele intensiv engleză.

NOTĂ: Toate înscrierile realizate anterior publicării anunțului (28.05.2020, ora 22:30) au fost validate.


 Înscrierea în învățământul PRIMAR și PREȘCOLAR - la rubrica Noutăți


 Centru de educație online - programare lecții


 Oferta educaţională pentru anul şcolar 2020-2021


 Orarul activităților didactice ce se vor desfășura online cu elevii claselor V-XII și orarul ciclului primar în perioada suspendării cursurilor - din 27 aprilie 2020


Concurs angajare paznic

Viziunea și Misiunea

 

Educaţia primită în şcoala noastră îţi va oferi posibilitatea de a te integra în mod inteligent într-o lume în continuă prefacere!

 

 

Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” - Iași, România promovează identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui elev în vederea educării în spiritul muncii, cinstei și onestității, construindu-le personalitatea prin dobândirea cunoștințelor de cultură generală, formarea de abilități practice în vederea însușirii valorilor fundamentale ale culturii naționale și internaționale.

Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înțelegerea și aplicarea principiilor democrației, dezvoltării capacității de comunicare și relaționare, aprecierii valorilor culturale și artistice din patrimoniul universal.

Stilul didactic al dascălilor noștri este direcționat spre latura formativă și informativă, dezvoltând personalități deschise către o societate în schimbare, capabile să formuleze opțiuni școlare și profesionale realiste, conforme cu nevoile sociale și propriile interese și aptitudini.

Școala noastră urmărește crearea unui cadru propice pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor necesare continuării studiilor în forme superioare de învățământ. 

 

 

Distincţii