Concursul interdisciplinar matematică-fizică-științe „Henri Coandă”

Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Iași nr. 1559/24.02.2020 și adresa Ministerului Educației și Cercetării nr. 26990/24.02.2020 referitoare la măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitățile de elevi, ca urmare a creșterii numărului cazurilor de îmbolnăvire prin infecții respiratorii acute și gripă în unitățile de învățământ preuniversitar, Concursul interdisciplinar matematică-fizică-științe „Henri Coandă” planificat pentru data de 29 februarie 2020 se reprogramează pentru data de 9 mai 2020 prin Hotărârea Consiliului de Administrație al CNGI din data de 25.02.2020. 


 Orar CEX Saptamana 17_ 24 - 29 februarie 2020


  Înscrierea în învățământul primar 2020 - la rubrica Noutăți

Viziunea și Misiunea

 

Educaţia primită în şcoala noastră îţi va oferi posibilitatea de a te integra în mod inteligent într-o lume în continuă prefacere!

 

 

Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” - Iași, România promovează identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui elev în vederea educării în spiritul muncii, cinstei și onestității, construindu-le personalitatea prin dobândirea cunoștințelor de cultură generală, formarea de abilități practice în vederea însușirii valorilor fundamentale ale culturii naționale și internaționale.

Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înțelegerea și aplicarea principiilor democrației, dezvoltării capacității de comunicare și relaționare, aprecierii valorilor culturale și artistice din patrimoniul universal.

Stilul didactic al dascălilor noștri este direcționat spre latura formativă și informativă, dezvoltând personalități deschise către o societate în schimbare, capabile să formuleze opțiuni școlare și profesionale realiste, conforme cu nevoile sociale și propriile interese și aptitudini.

Școala noastră urmărește crearea unui cadru propice pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor necesare continuării studiilor în forme superioare de învățământ. 

 

 

Distincţii