Anunț înscriere clasa a V-a 

În conformitate cu adresa M.E.C. nr. 29852/22.05.2020, Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” din Iași organizează înscrieri pentru ocuparea locurilor la clasa a V-a în anul școlar 2020-2021.

Oferta educațională cuprinde 2 clase, dintre care: 1 clasă cu studiul intensiv al limbii engleze (L2 – franceză) și 1 clasă cu studiul intensiv al limbii franceze (L2 – engleză).

·        Număr total de locuri: 60

·        Perioada de înscriere: 27 mai – 12 iunie 2020

üÎnscrierile se vor face exclusiv online, completând formularul de înscriere (disponibil în 27.05.2020 ora 8).

üÎn situația în care numărul cererilor de înscriere în clasa a V-a va depăși numărul de locuri alocate, se organizează testarea în vederea selecției elevilor:

-         27 iunie 2020, ora 10:00 – 10:45, testare la Limba și literatura română   

-         27 iunie 2020, ora 11:00 – 11:45, testare la Matematică

·        Accesul elevilor în sălile de concurs și modalitatea de desfășurare a testării vor fi organizate conform unei proceduri realizate cu respectarea legislației în vigoare și în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național (aceasta va fi disponibilă pe site-ul școlii cu 48 de ore înainte de desfășurarea probelor). În cazul în care nu se va putea desfășura testarea, vor fi anunțate din timp alte modalități de selecție.

·        Durata probelor: 45 de minute (15 minute pauză, între cele două probe).

·        Testarea are caracter județean și se adresează exclusiv elevilor de clasa a IV-a. Subiectele vor fi elaborate în conformitate cu programele școlare în vigoare, exceptând conținuturile specifice clasei a IV-a, semestrul al II-lea. (vezi programele)

·        Rezultatele vor fi afișate la avizierul colegiului în data de 28 iunie 2020. Eventualele contestații vor fi depuse pe data de 29 iunie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iunie.

 


 Înscrierea în învățământul primar - la rubrica Noutăți


 Centru de educație online - programare lecții


 Oferta educaţională pentru anul şcolar 2020-2021


 Orarul activităților didactice ce se vor desfășura online cu elevii claselor V-XII și orarul ciclului primar în perioada suspendării cursurilor - din 27 aprilie 2020


Concurs angajare paznic

Viziunea și Misiunea

 

Educaţia primită în şcoala noastră îţi va oferi posibilitatea de a te integra în mod inteligent într-o lume în continuă prefacere!

 

 

Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” - Iași, România promovează identificarea și dezvoltarea calităților și aptitudinilor fiecărui elev în vederea educării în spiritul muncii, cinstei și onestității, construindu-le personalitatea prin dobândirea cunoștințelor de cultură generală, formarea de abilități practice în vederea însușirii valorilor fundamentale ale culturii naționale și internaționale.

Un interes deosebit se acordă pregătirii elevilor pentru înțelegerea și aplicarea principiilor democrației, dezvoltării capacității de comunicare și relaționare, aprecierii valorilor culturale și artistice din patrimoniul universal.

Stilul didactic al dascălilor noștri este direcționat spre latura formativă și informativă, dezvoltând personalități deschise către o societate în schimbare, capabile să formuleze opțiuni școlare și profesionale realiste, conforme cu nevoile sociale și propriile interese și aptitudini.

Școala noastră urmărește crearea unui cadru propice pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor necesare continuării studiilor în forme superioare de învățământ. 

 

 

Distincţii