Vineri, 19.04.2019, ora 15,  CEX la limba româna - nu se mai organizează (se amână).


Anunț concurs pentru post contractual


„Valenţe europene în educaţie” - 23-24 mai 2019:

Simpozion, Concurs: Regulament - Fișe înscriere - Texte traducere

Noutăți

Anunț concurs pentru post contractual

COLEGIUL NAȚIONAL “GARABET IBRĂILEANU”cu sediul în: localitatea IAȘI, strada OASTEI, nr. 1, județul IAȘI, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.

·                   Denumirea postului: 2 posturi vacante îngrijitor, contractual, pe perioadă nedeterminată (1 post de îngrijitor la colegiu, un post îngrijitor la grădiniță).

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: generale sau medii

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:  nu se solicita

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

-                     proba practică în data de 13 mai 2019, ora 10.00, la sediul  instituției; 

-                     data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afișare, la sediul instituției, 22 aprilie 2019.

Date contact: pagina de internet http://www.cngi.is.edu.ro și la Serviciul Secretariattel: 0232-264470

Concursul de interpretare critică „Garabet Ibrăileanu” - 13 aprilie 2019