Noutăți

Conferința „Cucuteni – începutul identității europene”

Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” din Iași, în colaborare cu Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” și Complexul Muzeal Național Moldova Iași organizează joi, 21 septembrie 2017, ora 12.00 conferința „Cucuteni – începutul identității europene”. Evenimentul are loc în Aula „Mihail Kogălniceanu” din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” și reprezintă activitatea principală a proiectului școlar cu același nume înscris în Concursul național Euroscola 2017, inițiat de Parlamentul European sub titlul generic „Rolul patrimoniului românesc în consolidarea identității europene” (ediția a X-a).

            Proiectul își propune evidențierea valorii de patrimoniu în context național și european a Muzeului de Sit Arheologic din Cucuteni, prin intermediul unei campanii de informare și conștientizare a publicului larg.

            În cadrul conferinței vor fi prezentate etapele proiectului aflat în desfășurare și vor susține alocuțiuni următorii invitați: conf. univ. dr. Vasile Cotiugă, Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, dr. Senica Țurcanu, muzeograf, șef al Muzeului de Istorie a Moldovei, drd. istorie Vasilica Mârza, asistent de cercetare la Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Mihai Tun, fost primar al comunei Cucuteni, elevul Denis Rusu.

Informare proiect Euroscola

Anunț sala sport

ANUNȚ

 

 

Colegiul Național ”Garabet Ibrăileanu” Iași, cu sediul în Iași, str. Oastei, nr. 1, organizează licitație publică cu strigare în vederea închirierii următorului spațiu:

 

  1. Sala de sport cu suprafața de 600 mp, destinată desfășurării de activități sportive. Licitația va avea loc în data de 15 septembrie 2017, ora 12.00.

Licitația va avea loc la sediul Colegiului Național ”Garabet Ibrăileanu” Iași, din str. Oastei, nr. 1, Iași. Caietul de sarcini se poate achiziționa de sediul unitatii, serviciul contabilitate. Documentația pentru înscrierea la licitație va fi depusă la secretariatul unității până la data de 14 septembrie 2017 ora 10.

Documente necesare:

- cerere tip de înscriere la licitație;

- copie act constitutiv şi eventuale acte adiţionale;

- hotărârea judecătorească de înfiinţare a persoanei juridice;

- copie certificat de înregistrare la  O.R.C. şi certificat de înregistrare fiscală;

- certificate de neurmărire fiscală (achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către stat), emise de următoarele instituţii: Direcţia Generală de Finanţe Publice Judeţene şi  Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale (se prezintă în original);

- scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română (original);

- declaraţie notarială a reprezentantului legal conf. Cap.II.4, pct.a-h din regulament (nu este în lichidare judiciară sau faliment), original;

- chitanţe reprezentând contravaloare caiet sarcini, taxă participare şi garanţie de participare.

 

 Informații suplimentare la tel. 0232215967.

ANUNȚ IMPORTANT

ANUNȚ

  1. Prin   prezenta   vă   informăm   că ora de începere a probelor pentru încheierea   situației   școlare   și   de susținere   a   examenelor   de corigență este ora 10,00. 

  2. De asemenea, ora de începere a testării   la   limba   engleză   pentru clasa   a   V-a   –   intensiv   limba engleză este ora 9,00.

 

Testare clasa a V-a, 2017

Anunt Testare         -           Clasa a V-a – Teme proba orală             -              Model test lb. engleza

 

GRAFICUL EXAMENELOR DE CORIGENȚĂ

 

 

 

 

 

CLASELE a VIII-a și a XII-a

-         24 iulie 2017 – MATEMATICĂ

-         25 iulie 2017 – BIOLOGIE

-          

SITUAȚIE NEÎNCHEIATĂ

-         25 august 2017 – INFORMATICĂ

-         28 august 2017 – MATEMATICĂ

-         29 august 2017 – CHIMIE

 

CLASELE a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a

-         30 august 2017 – INFORMATICĂ

-         31 august 2017 – MATEMATICĂ ȘI GEOGRAFIE

-         1 septembrie 2017 – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI LIMBA LATINĂ

-         4 septembrie 2017 – CHIMIE

 

  

GRAFICUL EXAMENELOR DE CORIGENȚĂ

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

 

30 august 2017, ora 10,00 – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

 

31 august 2017, ora 10,00 - MATEMATICĂ

 

 

HOTĂRÂRE NR. 41 / 03.07.2017 privind aprobarea comisiei și perioadei de corigență și încheierea situației școlare